Dokumenti za smještaj

Postupak prijema novog korisnika u Dom započinje kontaktiranjem socijalnog radnika Doma i dostavljanjem niže navedene dokumentacije.

Smještaj je moguće realizirati nakon što je na temelju dostavljene dokumentacije Komisija za prijem i otpust korisnika odlučila pozitivno u vezi podnesenog zahtjeva.

 

Potrebna dokumentacija za prijem novog korisnika:

 

1. ZAHTJEV ZA SMJEŠTAJ (naš obrazac)

2. LIJEČNIČKA POTVRDA (naš obrazac)

3. RODNI LIST

4. DOMOVNICA

5. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICA

6. PRESLIKA ISKAZNICE ZDRAVSTVENOG I DOPUNSKOG  

    ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

7. ZADNJI ODREZAK OD MIROVINE ILI IZVADAK IZ BANKE

8. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE OBVEZNIKA PLAĆANJA

9. IZJAVA OBVEZNIKA PLAĆANJA OVJERENA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA

    (Bjanko zadužnica – ovjerena na iznos od 50.000,00 kn)

10. PRESLIKA VAŽNIJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE

11. RJEŠENJE O SKRBNIŠTVU, AKO POSTOJI

 

Obrasce za smještaj možete preuzeti OVDJE.