Kapacitet

Smještajni kapaciteti organizirani su u 28 soba s ukupno 100 ležaja i kompletnom pratećom infrastrukturom. Zgrada Doma građena je na dva kata, na svakom katu nalaze se dva krila koja su organizirana u četiri odjela od kojih razlikujemo stambeni i stacionarni dio.