Lokacija

Dom za starije i nemoćne osobe Matija smješten je na adresi Varaždinska 73, Babinec u Općini Cestica, uz državnu cestu D2 nedaleko od graničnog prijelaza sa Republikom Slovenijom, Dubrava Križovljanska.

Polazak sa adrese:
Powered by Phoca Maps