Fizikalna terapija korisnika podrazumijeva primjenu fizikalnih i rehabilitacijskih postupaka u unutar osnovnog programa liječenja ili tijekom nastavka rehabilitacije nakon otpusta iz bolnice ili toplica.

Uključuje slijedeće:

 • fizioterapijska procjena funkcionalnog statusa korisnika
 • mobilizacija zglobova i muskularna reedukacija
 • kinezi terapijski postupci (individualne vježbe istezanja, snage i izdržljivosti)
 • tehnike specifične neuro fizioterapije
 • prevencija komplikacija dugotrajnog ležanja
 • trening koordinacije i ravnoteže
 • vertikalizacija pacijenta i trening hoda
 • primjena ortopedskih pomagala i proteza
 • fizioterapija za smanjivanje edema (masaža, limfna drenaža, pravilni posturalni položaji)
 • primjena fizioterapijskih aparata u svrhu analgezije i mišićne stimulacije (TENS, elekrostimulacija,…)
 • respiracijski i kardiovaskularni treninzi
 • krio terapija (terapija ledom i hladnim oblozima)
 • transferi (premještaji) pacijenata te obuka korisnika oko načina premještanja i prilagodbe pacijenata i njegove okoline