KATALOG DOKUMENTA, OBRAZACA i GODOŠNJIH IZVJEŠĆA


Dokumentacija

Postupak prijema novog korisnika u Dom započinje kontaktiranjem socijalnog radnika Doma i dostavljanjem niže navedene dokumentacije.

Smještaj je moguće realizirati nakon što je na temelju dostavljene dokumentacije Komisija za prijem i otpust korisnika odlučila pozitivno u vezi podnesenog zahtjeva.

 

25. studenog 2021. godine upravno vijeće donosi odluku o izmjeni statuta. Odluku možete pogledati ovdje.

Statut doma možete pogledati ovdje.


Potrebna dokumentacija za prijem novog korisnika:

1. ZAHTJEV ZA SMJEŠTAJ (naš obrazac) – Preuzmi.

2. LIJEČNIČKA POTVRDA (naš obrazac) – Preuzmi.

3. RODNI LIST

4. DOMOVNICA

5. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICA

6. PRESLIKA ISKAZNICE ZDRAVSTVENOG I DOPUNSKOG OSIGURANJA

7. ZADNJI ODREZAK OD MIROVINE ILI IZVADAK IZ BANKE

8. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE OBVEZNIKA PLAĆANJA

9. IZJAVA OBVEZNIKA PLAĆANJA OVJERENA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA (Bjanko zadužnica – ovjerena na iznos od 50.000,00 kn)

10. PRESLIKA VAŽNIJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE

11. RJEŠENJE O SKRBNIŠTVU, AKO POSTOJI


Godišnja izvješća

Godisnje_izvješće za 2023 (PDF)

IZVJEŠĆE SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE