Osim individualnog rada sa svakim korisnikom stručni rad odvija se u grupama prema njihovim afinitetima i potrebama. Cilj je da se korisnici prilagode na „domsku“ sredinu i usvoje navike kolektivnog življenja. Također, cilj je i da se socijalno izolirane i usamljene korisnike potakne na druženje i socijalne kontakte te da korisnici svoje slobodno vrijeme provode što aktivnije, sadržajnije i kvalitetnije.

U individualnom radu koriste se sljedeće metode rada:

 • metoda poticanja: poticaj, obećanje, nagrada, pohvala
 • metoda navikavanja: objašnjenje, vježbanje, kontrola, samokontrola
 • metoda usmjeravanja: objašnjenje, primjer, uvjeravanje, razgovor
 • metoda sprečavanja: upozorenje, opomena, skretanje zamjenom motive
 • razgovor
 • metoda intervjua: struktuirani ili nestruktuirani
 • metode učenja i savladavanja aktivnosti samozbrinjavanja
 • prilagodba načina izvedbe aktivnosti uporabom kompenzacijskih tehnika

 U grupnom radu koriste se sljedeće metode rada:

 • trening pažnje/koncetracije
 • vizualno-perceptivni trening
 • trening pamćenja
 • trening socijalnih vještina sa ciljem prevencije socijalne izolacije
 • metode likovnih terapija – izražavanje kroz slikanje uz korištenje raznih tehnika i materijala – olovka, tempera, akvareli
 • izražavanje kroz modeliranje – glina, glinamol, terakota
 • izražavanje kroz glazbu  i pjesmu – pjevanje, pisanje pjesama, recitiranje…
 • izražavanje kroz pokret
 • igranje uloga
 • posudba knjiga
 • kreativno pisanje