Korisnici se u Dom smještaju temeljem rješenja nadležnih CZSS ili temeljem Ugovora o pružanju usluga stalnog smještaja.

Ovisno o zdravstvenom stanju, stupnju samostalnosti u podmirivanju potreba za kretanjem, hranjenjem, oblačenjem i osobnom higijenom korisnici se smještavaju u četiri kategorije. Kategorizacija se vrši na temelju kategorijskog upisnika koji propisuje Hrvatska komora medicinskih sestara. Ovisno o kategorijskom stupnju korisnici se smještavaju u stambeni dio, odjel zdravstvene i opće njege ili odjel pojačane zdravstvene skrbi.

STAMBENI DIO

U sklopu stambenog smještaja korisnicima se pružaju slijedeće usluge:

 • prehrana koja se sastoji od tri obroka dnevno (doručak, ručak i večera), prema utvrđenim normativima i standardima za prehranu starijih osoba
 • Kapacitet stambenog dijela je za 70 korisnika.
 • Korisnici su smješteni u prizemlju i na prvom katu u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama.
 • Briga o zdravlju i usluge socijalnog rada
 • Fizikalna terapija
 • Pranje i glačanje rublja i održavanje higijene prostora
 • Psihosocijalna rehabilitacija
 • Radno – okupacijske aktivnosti
 • Organizacija slobodnog vremena
 • Druge usluge utvrđene Statutom Doma i programom rada

 

ODJEL ZDRAVSTVENE I OPĆE NJEGE

Kapacitet  Odjela zdravstvene i opće njege je 30 mjesta raspoređenih po četvero krevetnim sobama. Smještajem na Odjel zdravstvene i opće njege  teže pokretnom, nepokretnom i inkontinentnom korisniku kao i korisniku sa specifičnim potrebama pri održavanju osobne higijene i zadovoljavanju osobnih potreba osim gore navedenih usluga osigurava se:

 • pomoć pri odijevanju i svlačenju
 • pomoć pri hranjenju
 • obavljanje osobne higijene
 • pomoć pri obavljanju fizioloških potreba
 • briga o osobnim stvarima
 • radne aktivnosti
 • primjeren postupak s umrlim korisnikom