U radu koristimo metode individualnog i grupnog rada.

  • U individualnom radu s korisnikom služimo se savjetodavnim radom, metodama poticanja, usmjeravanja i podrške, dok u grupnom radu koristimo različite interpersonalne tehnike. Ovisno o zadacima i dnevnom rasporedu korisnika omogućen je rad u manjim grupama.
  • Individualiziranim pristupom omogućujemo korisnicima sudjelovanje u aktivnostima skupine, uvažavajući njihove različite sposobnosti i interese u skladu s procjenom potreba i individualnim planom.
  • Kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi koristimo različite metode rada (razgovor, izlaganja, demonstracije, dramatizacije, čitanje, pisanje, vježbanje, ponavljanje, vođenje, pokazivanje i dr.) prilagođene radu s korisnicima.

 

INDIVIDUALNI  RAD

Upoznavanje korisnika s novom sredinom, te pomoć pri uključivanju, praćenje razdoblja adaptacije, pomoć pri zadovoljavanju osobnih potreba, iniciranje primjene potrebnih oblika zaštite, stručni rad i suradnja s nadležnim centrima za socijalnu skrb, suradnja s ostalim subjektima, praćenje programa rada, primjena različitih metoda podrške u svrhu usmjeravanja i osposobljavanja za rješavanje problema, savjetodavni rad i podrška korisniku i članovima obitelji, vođenje evidencije i dokumentacije.

GRUPNI RAD

Koristi se u svrhu povećanja socijalne interakcije među korisnicima, za razvoj zajedništva i suradničkih odnosa među korisnicima te za učenje socijalnih i komunikacijskih vještina. Grupni rad važan je segment stručnog rada u ustanovi. Cilj grupnog rada je spriječiti socijalnu izolaciju te aktivirati preostale socijalne, intelektualne, emotivne i fizičke snage pojedinaca.