Djelatnici Odjela za zdravstvenu i opću njegu kojeg čine više medicinske sestre, medicinske sestre/tehničari i njegovateljice pod vodstvom voditelja Odjela za zdravstvenu i opću njegu provode 24 satnu medicinsku skrb i njegu korisnika koja obuhvaća:

 • opća njega korisnika
 • kontrola šećera u krvi
 • kontrola krvnog tlaka
 • davanje infuzija
 • sprečavanje komplikacija uslijed dugotrajnog ležanja
 • sanacija dekubitalnih rana
 • davanje klizmi
 • kateterizacija
 • obrada stome
 • uzimanje materijala za laboratorijske pretrage
 • skrb o terminalnim bolesnicima
Usluge zdravstvene skrbi provode se pod nadzorom i vođenjem od strane naši ugovorenih liječnika primarne zdravstvene zaštite i dr.med.spec. psihijatra.