POMOĆ U KUĆI Usluge obuhvaćaju:
  • pomoć u organiziranju prehrane (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.)
  • obavljanje kućanskih poslova (pospremanje stana, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština)
  • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)
  • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
ORGANIZIRANA PREHRANA
  • ** Za korisnike čija dijagnoza to zahtijeva, organiziran je posebni dijetalni režim ishrane (dijabetičari, bolesti žuči, jetre, ulkusi i sl).**
Svakodnevna priprema uobičajenih i dijetalnih obroka za starije, bolesne i nemoćne osobe s mogućnošću:
  • dostave obroka u stan korisnika svakim danom (vikendom i blagdanom)
  • dolaska po obrok u kuhinju Doma
  • Hrana se priprema u vlastitoj kuhinji od svježih namirnica koje se svakodnevno nabavljaju. 
  • Redovito nudimo četiri obroka, a svi korisnici mogu po želji dobiti dodatni obrok. 
Način plaćanja: osobno, resorno ministarstvo Cijena obroka sa dostavom – 25,00 kn.