ZDRASTVENA NJEGA, SKRB, KUHINJA, TEHNIČKI POSLOVI & USLUGE SOCIJALNOG RADA


Institucionalna skrb

 

Korisnici se u Dom smještaju temeljem rješenja nadležnih CZSS ili temeljem Ugovora o pružanju usluga stalnog smještaja.

Ovisno o zdravstvenom stanju, stupnju samostalnosti u podmirivanju potreba za kretanjem, hranjenjem, oblačenjem i osobnom higijenom korisnici se smještavaju u četiri kategorije. Kategorizacija se vrši na temelju kategorijskog upisnika koji propisuje Hrvatska komora medicinskih sestara. Ovisno o kategorijskom stupnju korisnici se smještavaju u stambeni dio, odjel zdravstvene i opće njege ili odjel pojačane zdravstvene skrbi.

STAMBENI DIO

U sklopu stambenog smještaja korisnicima se pružaju slijedeće usluge:

 • prehrana koja se sastoji od tri obroka dnevno (doručak, ručak i večera), prema utvrđenim normativima i standardima za prehranu starijih osoba
 • Kapacitet stambenog dijela je za 70 korisnika.
 • Korisnici su smješteni u prizemlju i na prvom katu u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama.
 • Briga o zdravlju i usluge socijalnog rada
 • Fizikalna terapija
 • Pranje i glačanje rublja i održavanje higijene prostora
 • Psihosocijalna rehabilitacija
 • Radno – okupacijske aktivnosti
 • Organizacija slobodnog vremena
 • Druge usluge utvrđene Statutom Doma i programom rada

 

ODJEL ZDRAVSTVENE I OPĆE NJEGE

Kapacitet  Odjela zdravstvene i opće njege je 30 mjesta raspoređenih po četvero krevetnim sobama. Smještajem na Odjel zdravstvene i opće njege  teže pokretnom, nepokretnom i inkontinentnom korisniku kao i korisniku sa specifičnim potrebama pri održavanju osobne higijene i zadovoljavanju osobnih potreba osim gore navedenih usluga osigurava se:

 • pomoć pri odijevanju i svlačenju
 • pomoć pri hranjenju
 • obavljanje osobne higijene
 • pomoć pri obavljanju fizioloških potreba
 • briga o osobnim stvarima
 • radne aktivnosti
 • primjeren postupak s umrlim korisnikom

 

Izvaninstitucionalna skrb

POMOĆ U KUĆI Usluge obuhvaćaju:
 • pomoć u organiziranju prehrane (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.)
 • obavljanje kućanskih poslova (pospremanje stana, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština)
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
ORGANIZIRANA PREHRANA
 • ** Za korisnike čija dijagnoza to zahtijeva, organiziran je posebni dijetalni režim ishrane (dijabetičari, bolesti žuči, jetre, ulkusi i sl).**
Svakodnevna priprema uobičajenih i dijetalnih obroka za starije, bolesne i nemoćne osobe s mogućnošću:
 • dostave obroka u stan korisnika svakim danom (vikendom i blagdanom)
 • dolaska po obrok u kuhinju Doma
 • Hrana se priprema u vlastitoj kuhinji od svježih namirnica koje se svakodnevno nabavljaju. 
 • Redovito nudimo četiri obroka, a svi korisnici mogu po želji dobiti dodatni obrok. 
Način plaćanja: osobno, resorno ministarstvo Cijena obroka sa dostavom – 25,00 kn.

Zdravstvena skrb i njega

 

Djelatnici Odjela za zdravstvenu i opću njegu kojeg čine više medicinske sestre, medicinske sestre/tehničari i njegovateljice pod vodstvom voditelja Odjela za zdravstvenu i opću njegu provode 24 satnu medicinsku skrb i njegu korisnika koja obuhvaća:
 • opća njega korisnika
 • kontrola šećera u krvi
 • kontrola krvnog tlaka
 • davanje infuzija
 • sprečavanje komplikacija uslijed dugotrajnog ležanja
 • sanacija dekubitalnih rana
 • davanje klizmi
 • kateterizacija
 • obrada stome
 • uzimanje materijala za laboratorijske pretrage
 • skrb o terminalnim bolesnicima
Usluge zdravstvene skrbi provode se pod nadzorom i vođenjem od strane naši ugovorenih liječnika primarne zdravstvene zaštite i dr.med.spec. psihijatra.
 

Fizikalna terapija

Fizikalna terapija korisnika podrazumijeva primjenu fizikalnih i rehabilitacijskih postupaka u unutar osnovnog programa liječenja ili tijekom nastavka rehabilitacije nakon otpusta iz bolnice ili toplica.

Uključuje slijedeće:
 • fizioterapijska procjena funkcionalnog statusa korisnika
 • mobilizacija zglobova i muskularna reedukacija
 • kinezi terapijski postupci (individualne vježbe istezanja, snage i izdržljivosti)
 • tehnike specifične neuro fizioterapije
 • prevencija komplikacija dugotrajnog ležanja
 • trening koordinacije i ravnoteže
 • vertikalizacija pacijenta i trening hoda
 • primjena ortopedskih pomagala i proteza
 • fizioterapija za smanjivanje edema (masaža, limfna drenaža, pravilni posturalni položaji)
 • primjena fizioterapijskih aparata u svrhu analgezije i mišićne stimulacije (TENS, elekrostimulacija,…)
 • respiracijski i kardiovaskularni treninzi
 • krio terapija (terapija ledom i hladnim oblozima)
 • transferi (premještaji) pacijenata te obuka korisnika oko načina premještanja i prilagodbe pacijenata i njegove okoline

Usluge socijalnog rada

U radu koristimo metode individualnog i grupnog rada.

 • U individualnom radu s korisnikom služimo se savjetodavnim radom, metodama poticanja, usmjeravanja i podrške, dok u grupnom radu koristimo različite interpersonalne tehnike. Ovisno o zadacima i dnevnom rasporedu korisnika omogućen je rad u manjim grupama.
 • Individualiziranim pristupom omogućujemo korisnicima sudjelovanje u aktivnostima skupine, uvažavajući njihove različite sposobnosti i interese u skladu s procjenom potreba i individualnim planom.
 • Kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi koristimo različite metode rada (razgovor, izlaganja, demonstracije, dramatizacije, čitanje, pisanje, vježbanje, ponavljanje, vođenje, pokazivanje i dr.) prilagođene radu s korisnicima.

 

INDIVIDUALNI  RAD

Upoznavanje korisnika s novom sredinom, te pomoć pri uključivanju, praćenje razdoblja adaptacije, pomoć pri zadovoljavanju osobnih potreba, iniciranje primjene potrebnih oblika zaštite, stručni rad i suradnja s nadležnim centrima za socijalnu skrb, suradnja s ostalim subjektima, praćenje programa rada, primjena različitih metoda podrške u svrhu usmjeravanja i osposobljavanja za rješavanje problema, savjetodavni rad i podrška korisniku i članovima obitelji, vođenje evidencije i dokumentacije.

GRUPNI RAD

Koristi se u svrhu povećanja socijalne interakcije među korisnicima, za razvoj zajedništva i suradničkih odnosa među korisnicima te za učenje socijalnih i komunikacijskih vještina. Grupni rad važan je segment stručnog rada u ustanovi. Cilj grupnog rada je spriječiti socijalnu izolaciju te aktivirati preostale socijalne, intelektualne, emotivne i fizičke snage pojedinaca.


Radno – okupacijske aktivnosti

Osim individualnog rada sa svakim korisnikom stručni rad odvija se u grupama prema njihovim afinitetima i potrebama. Cilj je da se korisnici prilagode na „domsku“ sredinu i usvoje navike kolektivnog življenja. Također, cilj je i da se socijalno izolirane i usamljene korisnike potakne na druženje i socijalne kontakte te da korisnici svoje slobodno vrijeme provode što aktivnije, sadržajnije i kvalitetnije.

U individualnom radu koriste se sljedeće metode rada:

 • metoda poticanja: poticaj, obećanje, nagrada, pohvala
 • metoda navikavanja: objašnjenje, vježbanje, kontrola, samokontrola
 • metoda usmjeravanja: objašnjenje, primjer, uvjeravanje, razgovor
 • metoda sprečavanja: upozorenje, opomena, skretanje zamjenom motive
 • razgovor
 • metoda intervjua: struktuirani ili nestruktuirani
 • metode učenja i savladavanja aktivnosti samozbrinjavanja
 • prilagodba načina izvedbe aktivnosti uporabom kompenzacijskih tehnika

 U grupnom radu koriste se sljedeće metode rada:

 • trening pažnje/koncetracije
 • vizualno-perceptivni trening
 • trening pamćenja
 • trening socijalnih vještina sa ciljem prevencije socijalne izolacije
 • metode likovnih terapija – izražavanje kroz slikanje uz korištenje raznih tehnika i materijala – olovka, tempera, akvareli
 • izražavanje kroz modeliranje – glina, glinamol, terakota
 • izražavanje kroz glazbu  i pjesmu – pjevanje, pisanje pjesama, recitiranje…
 • izražavanje kroz pokret
 • igranje uloga
 • posudba knjiga
 • kreativno pisanje

Tehnički i pomoćni poslovi

 • Higijeni se pridaje velika pozornost pa tako treba spomenuti i pomoćno osoblje koje vodi brigu o čistoći svih prostora.
 • Spremačice svakodnevno čiste i dezinficiraju sobe, dva i više puta dnevno sanitarne čvorove i cijelu zgradu, a pralja glačara marljivo svakodnevno pere, pegla i dostavlja odjeću korisnicima.
 • Kućni majstor vodi brigu o zgradi, održava njen okoliš, dostavlja namirnice…