Institucionalna skrb

Korisnici se u Dom smještaju temeljem rješenja nadležnih CZSS ili temeljem Ugovora o pružanju usluga stalnog smještaja.

Ovisno o zdravstvenom stanju, stupnju samostalnosti u podmirivanju potreba za kretanjem, hranjenjem, oblačenjem i osobnom higijenom korisnici se smještavaju u četiri kategorije. Kategorizacija se vrši na temelju kategorijskog upisnika koji propisuje Hrvatska komora medicinskih sestara. Ovisno o kategorijskom stupnju korisnici se smještavaju u stambeni dio, odjel zdravstvene i opće njege ili odjel pojačane zdravstvene skrbi.

 

STAMBENI DIO

Kapacitet stambenog dijela je za 70 korisnika.

Korisnici su smješteni u prizemlju i na prvom katu u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama.

 

U sklopu stambenog smještaja korisnicima se pružaju slijedeće usluge:

 • prehrana koja se sastoji od tri obroka dnevno (doručak, ručak i večera), prema utvrđenim normativima i standardima za prehranu starijih osoba
 • briga o zdravlju
 • usluge socijalnog rada
 • fizikalna terapija
 • pranje i glačanje rublja
 • održavanje higijene prostora
 • psihosocijalna rehabilitacija
 • radno - okupacijske aktivnosti
 • organizacija slobodnog vremena
 • druge usluge utvrđene Statutom Doma i programom rada

              

ODJEL ZDRAVSTVENE I OPĆE NJEGE

Kapacitet  Odjela zdravstvene i opće njege je 30 mjesta raspoređenih po četvero krevetnim sobama.

Smještajem na Odjel zdravstvene i opće njege  teže pokretnom, nepokretnom i inkontinentnom korisniku kao i korisniku sa specifičnim potrebama pri održavanju osobne higijene i zadovoljavanju osobnih potreba osim gore navedenih usluga osigurava se:

 

 • pomoć pri odijevanju i svlačenju
 • pomoć pri hranjenju
 • obavljanje osobne higijene
 • pomoć pri obavljanju fizioloških potreba
 • briga o osobnim stvarima
 • radne aktivnosti
 • primjeren postupak s umrlim korisnikom

                     

Odluku o adekvatnoj vrsti smještaja za svakog potencijalnog korisnika na temelju uvida u zamolbu i zdravstvenu dokumentaciju donosi Komisija za prijem i otpust korisnika koju čine: socijalni radnik Doma, glavna medicinska sestra Doma i ugovoreni liječnik primarne zdravstvene zaštite. Na temelju Odluka Komisije za prijem i otpust korisnika donosi se Lista čekanja.